Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

III SAB/Gl 113/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-16

przepisu prawa, który obligowałby organ do wydania wnioskowanego przez skarżącego zaświadczenia. Nie wykazał też interesu prawnego do żądania zaświadczenia o wskazanej...
przez organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu (art. 218 k.p.a.). W przypadku braku interesu prawnego osoby ubiegającej...

III SAB/Gl 120/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-01-24

wnioskowanego przez skarżącego zaświadczenia. Nie wykazał też interesu prawnego do żądania zaświadczenia o wskazanej treści., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
tego postępowania, spoczywa obowiązek wykazania swego interesu prawnego. Z kolei wymagania formalne, jakie powinien spełniać wniosek o wydanie zaświadczenia - będący...

III SAB/Gl 128/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-08-12

k.p.a., a dodatkowo skarżący nie wskazał przepisu prawa, który obligowałby organ do wydania wnioskowanego przez skarżącego zaświadczenia. Nie wykazał też interesu prawnego...
przepis prawa;, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., Ustawodawca rozróżnia...

III SAB/Gl 136/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-09-20

, który obligowałby organ do wydania wnioskowanego przez skarżącego zaświadczenia. Nie wykazał też interesu prawnego do żądania zaświadczenia o wskazanej treści...
ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., Ustawodawca rozróżnia zatem dwa rodzaje zaświadczeń, tj.: zaświadczenia...

III SAB/Gl 148/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-01-26

wnioskowanego przez skarżącego zaświadczenia. Nie wykazał też interesu prawnego do żądania zaświadczenia o wskazanej treści, który musi mieć uzasadnienie w przepisach...
określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych...

III SAB/Gl 128/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-02-28

wymaga przepis prawa;, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., Ustawodawca...
strony mającej interes prawny (art. 217 § 2 pkt 2 K.p.a.). W pierwszym wypadku organ administracyjny ma obowiązek wydania zaświadczenia, o ile stosowne dane znajdują...

III SAB/Gl 120/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-08-09

, a dodatkowo skarżący nie wskazał przepisu prawa, który obligowałby organ do wydania wnioskowanego przez skarżącego zaświadczenia. Nie wykazał też interesu prawnego...
i że to na wnioskodawcy, jako na inicjatorze tego postępowania, spoczywa obowiązek wykazania swego interesu prawnego. Z kolei wymagania formalne, jakie powinien spełniać wniosek o wydanie...

III SAB/Gl 135/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-09-07

, jako na inicjatorze tego postępowania, spoczywa obowiązek wykazania swego interesu prawnego. Z kolei wymagania formalne, jakie powinien spełniać wniosek o wydanie...
osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie (art. 63 § 2 K.p.a.), a także wskazanie interesu prawnego lub przepisu prawa, z których wynika obowiązek wydania...

III SAB/Gl 136/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-01-24

prawa, który obligowałby organ do wydania wnioskowanego przez skarżącego zaświadczenia. Nie wykazał też interesu prawnego do żądania zaświadczenia o wskazanej treści...
się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., Stosownie do art. 217 § 3 k.p.a. zaświadczenie powinno...

IV SAB/Gl 196/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-15

i finansowych., Organ podniósł, że skarżący nie wykazał również w swojej prośbie interesu prawnego, a więc indywidualnych, realnych i konkretnych możliwości wykorzystania...
zaprezentowane w odpowiedzi na skargę, w której podniósł, że skarżący nie wykazał w swojej prośbie interesu prawnego, a więc realnych i konkretnych możliwości wykorzystania...
1   Następne >   +2   +5   +10   16