Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 313/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, iż powyższe działania naruszają interes prawny [...] jako Radnych Rady Miasta oraz uchybiały przepisom prawa., Organ...
administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm. - zwana dalej ustawą p.p.s.a.)., W treści skargi podniesiono, iż podjęta uchwała narusza interes prawny wszystkich skarżących...

II SA/Ke 308/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, iż powyższe działania naruszają interes prawny [...] jako Radnych Rady Miasta oraz uchybiały przepisom prawa., Organ administracji...
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm. - zwana dalej ustawą p.p.s.a.)., W treści skargi podniesiono, iż podjęta uchwała narusza interes prawny...

II SA/Ke 306/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, iż powyższe działania naruszają interes prawny J. W., K. A. i D. K...
dalej ustawą p.p.s.a.). W treści skargi podniesiono, iż podjęta uchwała narusza interes prawny wszystkich Skarżących. Uzasadniając żądanie skargi powtórzono argumentację...

II SA/Ke 312/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

Miasta Kielce Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, iż powyższe działania naruszają interes prawny J. W., K...
. 270 ze zm. - zwana dalej ustawą p.p.s.a.)., W treści skargi podniesiono, iż podjęta uchwała narusza interes prawny wszystkich Skarżących. Uzasadniając żądanie skargi...

II SA/Ke 307/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kielce Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, iż powyższe działania naruszają interes prawny J...
z 2012r., poz. 270 ze zm. - zwana dalej ustawą p.p.s.a.)., W treści skargi podniesiono, iż podjęta uchwała narusza interes prawny wszystkich Skarżących. Uzasadniając...

II SA/Ke 311/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

Rady Miasta Kielce Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, iż powyższe działania naruszają interes prawny J. W., Kr...
administracyjnymi (Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm. - zwana dalej ustawą p.p.s.a.)., W treści skargi podniesiono, że podjęta uchwała narusza interes prawny wszystkich...

II SA/Ke 309/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, że powyższe działania naruszają interes prawny J. W., K. A. i D. K. jako Radnych Rady Miasta Kielce oraz uchybiały przepisom...
dalej ustawą p.p.s.a.)., W treści skargi podniesiono, że podjęta uchwała narusza interes prawny wszystkich Skarżących. Uzasadniając żądanie skargi powtórzono argumentację...

II SA/Ke 305/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

Kielce Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej bez ich wcześniejszego odwołania., Wywiedziono, że powyższe działania naruszają interes prawny J. W., K. A. i D. K...
ze zm. - zwana dalej ustawą p.p.s.a.)., W treści skargi podniesiono, że podjęta uchwała narusza interes prawny wszystkich Skarżących. Uzasadniając żądanie skargi...

II SA/Ke 310/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

działania naruszają interes prawny J. W., K. A. i D. K. jako Radnych Rady Miasta Kielce oraz uchybiały przepisom prawa., Wezwany do usunięcia naruszenia prawa organ administracji...
interes prawny wszystkich Skarżących. Uzasadniając żądanie skargi powtórzono argumentację zawartą w pismach z dnia 7 stycznia 2016 roku oraz dodano, że na gruncie niniejszej...

II SA/Ke 790/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-10-29

art. 25a ustawy o samorządzie gminnym poprzez udział w głosowaniu nad tą uchwałą S. L., którego interesu prawnego dotyczyła przedmiotowa uchwała., W uzasadnieniu skargi...
, którego bezpośredniego interesu prawnego dotyczyły uchwała - tj. S. L.., Zdaniem skarżącego transakcja sprzedaży działki na rzecz gminy, po bardzo korzystnej cenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100