Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 4/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-06-11

poz. 368 ze zm./ o rozpoznanie sprawy przez skład siedmiu sędziów z uwagi na występujące w sprawie istotne wątpliwości prawne., Sąd zauważył, iż organy orzekły...
było w sprawie zgody właściciela działki nr 23/5. Ponadto podniósł, że wyrokiem z dnia 11 maja 1999 r. P 9/98 wydanym na skutek pytania prawnego postawionego...

OSA 5/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

się nieprzewidziane okoliczności, powodujące zagrożenie lub znaczne utrudnienie dla sprawnego zakończenia postępowania, a interesy żadnej ze stron nie doznają przy tym uszczerbku...
z uwagi na istotne wątpliwości prawne wymagające zastosowania art. 49 ust. 1 ustawy o NSA., Skład orzekający w uzasadnieniu postanowienia stwierdził między innymi...