Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSK 149/04 - Wyrok NSA z 2004-03-31

, z końcem r. podatkowego zaliczki tracą swój byt prawny, w związku z czym nie można ich już dochodzić. Możliwe jest jednak dochodzenie odsetek za zwłokę...
zaliczki tracą swój byt prawny jako zaliczki. Określenie ich jest zatem niedopuszczalne. Obowiązek naliczenia w zaistniałej sytuacji odsetek wynika z art. 53 w związku...