Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 8/87 - Uchwała Połączonych Izb Sądu Najwyższego z 1987-12-31

z pominięciem organu który, ją wydał, nie czyni zadość wymaganiom przewidzianym w art. 199 par. 1 Kpa. Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne Prezesa Naczelnego Sądu...
decyzji czyni zadość wymaganiom przewidzianym w art. 199 par. 1 Kpa?, oraz na poniższe pytanie prawne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:, Czy wniesienie skargi...