Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło zwrot wywłaszczonej nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 2743/00 - Wyrok NSA z 2002-05-28

wywłaszczonej nieruchomości, to jest po 14 lutym 1996 roku. Ponadto skarżący wskazali, że decyzja wywłaszczeniowa zapadła bez zgody zainteresowanych z naruszeniem ich interesu...
prawnego i bez godziwej zapłaty adekwatnej wartości wywłaszczonej nieruchomości., W odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] podtrzymał swoją argumentację zawartą w uzasadnieniu...