Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania decyzji X

I SA/Wr 841/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-09

wyłącznie argumenty merytoryczne, mające znaczenie przy rozpatrywaniu odwołania, nie wskazując na żadne okoliczności uprawdopodobniające naruszenie jej interesu...
czy też interesu publicznego., Powyższe postanowienie zostało zaskarżone przez Spółkę zażaleniem z dnia [...], w którym zarzuciła ona naruszenie podstawowych zasad prawa podatkowego...