Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II OW 54/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-11

na dalszy rozwój lotniska, ma interes prawny w rozstrzygnięciu ww. sporu kompetencyjnego. Wnioskodawca przedstawił także swoje stanowisko w sprawie, wskazując Regionalnego...
jest przedmiotem skargi. Osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego...

I OW 61/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-29

. Posiada on interes prawny, tj. możliwość uzyskania zwrotu kosztów udzielonej pomocy medycznej świadczeniobiorcy ze środków publicznych, których dysponentem jest NFZ...
w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., Przypomnieć należy, iż przedmiotowy spór o właściwość został zainicjowany wnioskiem...

I OW 167/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

, bowiem atrybutem organu administracji publicznej są jego kompetencje administracyjne a nie kategoria interesu prawnego, do której odsyła art. 50 § 1 p.p.s.a. Oznacza...
jest specyfiką podmiotu składającego wniosek, tj. organu administracji, którego legitymacja z istoty rzeczy nie opiera się na interesie prawnym, a jest rozpatrywana wyłącznie...

I OW 171/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

są jego kompetencje administracyjne a nie kategoria interesu prawnego, do której odsyła art. 50 § 1 p.p.s.a. Oznacza to, że odpowiednie stosowanie przepisów o skardze w odniesieniu...
się na interesie prawnym, a jest rozpatrywana wyłącznie w kontekście przysługujących mu kompetencji. Brak podstaw do badania interesu prawnego podmiotu składającego wniosek...

III OW 80/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-01

egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu...
, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku, oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku przysługuje skarga na przewlekłość...

III OW 51/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-19

z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; 3. gdy postępowanie z innych przyczyn stało...

III OW 178/21 - Postanowienie NSA z 2022-04-12

, a jeżeli tak to jaka jest skala tego oddziaływania i czy wnioskodawcy mają w tym postępowaniu interes prawny. Od tych ustaleń będzie zależał dalszy tok postępowania w sprawie...

II OW 62/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-04

, która ma w tym interes prawny i faktyczny. Wydanie tej decyzji następuje po przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków na podstawie art. 24a pr. geod., Zgodnie z tym przepisem...
powierzchniowymi, związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych i cywilno-prawnych na podstawie przepisów ustawy Prawo Wodne - pismo Nr [...] z 15 lutego 2017 r...

I OW 102/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-08

ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; 3) gdy postępowanie z innych...
miejscowość jako centrum życiowej aktywności osoby, w którym koncentrują się jej interesy osobiste i majątkowe. W doktrynie wskazuje się, że o miejscu zamieszkania rozstrzyga...

I OW 68/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; 3...
ubiegającej się o świadczenie. Na prawną konstrukcję miejsca zamieszkania składają się więc dwa elementy: przebywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości oraz wola, zamiar...
1   Następne >   +2   +5   +10   20