Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 967/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

, sprzeciwia się art. 6 k.p.a. oraz art. 7 Konstytucji RP., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego skarżący wskazali, że są nadawcami koncesjonowanych...
, że jego zdaniem skarżący nie uzasadnili interesu prawnego w powyższym żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej, a jedynie wolę zainteresowania prowadzonym...

VI SA/Wa 1034/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

się art. 6 k.p.a. oraz art. 7 Konstytucji RP., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego skarżący wskazali, że są nadawcami koncesjonowanych programów...
, że jego zdaniem skarżący nie uzasadnili interesu prawnego w powyższym żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej, a jedynie wolę zainteresowania prowadzonym...

VI SA/Wa 1035/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

. 6 k.p.a. oraz art. 7 Konstytucji RP., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego skarżący wskazali, że są nadawcami koncesjonowanych programów radiowych...
, że jego zdaniem skarżący nie uzasadnili interesu prawnego w powyższym żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej, a jedynie wolę zainteresowania prowadzonym postępowaniem...

VI SA/Wa 3329/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-07

okres., Pismem z dnia [...] marca 2014r. O wniosła o uwzględnienie interesu prawnego Spółki w prowadzonym przez prezesa UKE postępowaniu wszczętym wnioskiem P z dnia...
, gdyż nie posiada ona interesu prawnego w postępowaniu. Nadto pismem z dnia [...] września 2014r. Prezes UKE poinformował O. także, że okoliczności, które w ocenie...

II GSK 741/09 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Wnoszący o dopuszczenie do postępowania jest nadawcą programu radiowego i jest zainteresowany odwoływaniem...
, w ocenie [A] S.A., dysponuje ono interesem prawnym, uzasadniającym dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika w postępowaniu., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

II GSK 1774/23 - Wyrok NSA z 2024-02-20

stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
(subiektywna teoria strony). Zatem stroną w tym znaczeniu (procesowym) jest każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny. Natomiast inną rzeczą...

II GSK 14/05 - Wyrok NSA z 2005-03-09

sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, zaś art. 12 P.p.s.a. wprost stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa...
postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony (art. 12 P.p.s.a.), Nie ulega wątpliwości, że uchylenie przez WSA...

II GSK 2028/23 - Wyrok NSA z 2024-02-20

do treści art. 28 k.p.a. stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W nauce i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że stroną postępowania administracyjnego jest ten kto żąda wszczęcia...

II GSK 2057/23 - Wyrok NSA z 2024-02-20

ze względu na orientację seksualną., Stosownie do treści art. 28 k.p.a. stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W nauce i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że stroną postępowania...

II GSK 1973/23 - Wyrok NSA z 2024-02-20

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W nauce i orzecznictwie nie budzi wątpliwości...
) jest każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny. Natomiast inną rzeczą jest to, czy konkretne żądanie podmiotu z nim występującego odnosi...
1   Następne >   +2   +5   11