Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Równouprawnienie kobiet X

II SA/Po 520/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-27

. Wstęp, Uprzedzając wywód zawarty w niniejszym uzasadnieniu, w tym także część sprawozdawczą, Sąd zaznacza, że rozważania prawne dotyczące Europejskiej Karty Równości Kobiet...
uchwałę bez podstawy prawnej. Powołał się na art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej 'Konstytucja...