Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

w postępowaniu administracyjnym oraz wykazania jej interesu prawnego w udziale w sprawie. Do złożenia oświadczenia w przedmiocie udziału w postępowaniu administracyjnym...
oraz wykazania interesu prawnego została także wezwana wnioskodawczyni., W odpowiedzi na powyższe M. Sz. stwierdziła, iż nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym albowiem...

IV SAB/Wr 20/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

administracyjnym oraz wykazania jej interesu prawnego w udziale w sprawie. Do złożenia oświadczenia w przedmiocie udziału w postępowaniu administracyjnym oraz wykazania...
interesu prawnego została także wezwana wnioskodawczyni., W odpowiedzi na powyższe M. Sz. stwierdziła, iż nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym albowiem...

IV SA/Wr 295/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i wyjaśnienia, czy brała ona udział w postępowaniu administracyjnym oraz wykazania jej interesu prawnego w udziale...
w sprawie. Do złożenia oświadczenia w przedmiocie udziału w postępowaniu administracyjnym oraz wykazania interesu prawnego została także wezwana wnioskodawczyni...

III SA/Lu 778/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-08-21

, jak i sporządzenie i doręczenie mocodawcy opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej służy ochronie interesu prawnego mocodawcy. Interes prawny mocodawcy chronić...
, działania mające na celu ochronę interesu prawnego strony, którą reprezentuje. Zatem w przypadku, jeśli pełnomocnik stwierdza brak podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej...

II SA/Lu 43/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-09

oraz sporządzenie i przesłanie mocodawcy opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej ma na celu wyłącznie ochronę interesu prawnego mocodawcy (podstawowy cel...
prawa pomocy. Dlatego interes prawny mocodawcy chronić będzie jedynie opinia prawna o braku podstaw prawnych do wniesienia skargi kasacyjnej sporządzona i przesłana...

II SA/Lu 45/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-09

oraz sporządzenie i przesłanie mocodawcy opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej ma na celu wyłącznie ochronę interesu prawnego mocodawcy (podstawowy cel...
prawa pomocy. Dlatego interes prawny mocodawcy chronić będzie jedynie opinia prawna o braku podstaw prawnych do wniesienia skargi kasacyjnej sporządzona i przesłana...

III SA/Lu 38/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-24

to na względzie, koszty nieopłaconej pomocy prawnej przysługują adwokatowi podejmującemu działania mające na celu ochronę interesu prawnego strony, którą reprezentuje...
profesjonalnemu pełnomocnikowi. Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej sporządzona w takiej sytuacji, rzeczywiście chroni interes prawny mocodawcy. Takiej roli...

III SA/Lu 58/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-21

bowiem sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej, jak i sporządzenie i doręczenie mocodawcy opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej służy ochronie interesu prawnego...
mocodawcy. Interes prawny mocodawcy chronić będzie jedynie taka opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, która jest sporządzona i przesłana mocodawcy...

III SA/Lu 616/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-08-21

i wniesienie skargi kasacyjnej, jak i sporządzenie i doręczenie mocodawcy opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej służy ochronie interesu prawnego mocodawcy...
. Interes prawny mocodawcy chronić będzie jedynie taka opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, która jest sporządzona i przesłana mocodawcy niezwłocznie. Opinia...

III SA/Lu 779/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-08-21

i doręczenie mocodawcy opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej służy ochronie interesu prawnego mocodawcy. Interes prawny mocodawcy chronić będzie jedynie taka...
i chroniące interes prawny mocodawcy. Sporządzenie opinii niezwłocznie w sytuacji, gdy mocodawca nie zgadza się z opinią, nie zamyka mu bowiem drogi do wniesienia skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   29