Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol

I SA/Gd 1425/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-13

, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., Interes prawny to taki, który jest chroniony...
zagrożenia. Aby interes prawny mógł być zaspokojony, musi być on interesem osobistym, własnym, indywidualnym, znajdującym swoją podstawę w konkretnym przepisie prawa...

II SA/Kr 1768/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

administracyjnym, a nie wniosła skargi i zarazem wobec której wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego., Jako uczestnik może się zgłosić osoba (podmiot...
), która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego oraz organizacja społeczna (art. 33 § 2 P.p.s.a....

II SA/Kr 505/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-15

, a nie wniosła skargi i zarazem wobec której wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego., Jako uczestnik może się zgłosić osoba (podmiot), która nie brała udziału...
w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego oraz organizacja społeczna (art. 33 § 2 P.p.s.a.)., W tej sprawie Starosta S...

II SA/Gl 807/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-04

administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. Tym samym za skuteczne, w toku postępowania sądowoadministracyjnego...
jej interesu prawnego oraz organizacja społeczna (art. 33 § 2 p.p.s.a.)., W ocenie Sądu Gmina T. czy też reprezentujący ją Prezydent Miasta T. nie są w niniejszej sprawie stroną...

III SA/Kr 1324/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-23

do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia., W piśmie procesowym z dnia 14 marca 2013 r. pełnomocnik organu poinformował Sąd, że skarżąca dwukrotnie pismami...
do art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały...

II SA/Kr 871/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-28

administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Artykuł 33 § 2...
, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu...

II SA/Po 837/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-31

administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. Ponadto uczestnikiem postępowania przed sądem administracyjnym...
może być również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna...

II SA/Ke 922/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-11-23

w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika postępowania podnosząc, że wynik tego postępowania dotyczy jego interesu prawnego. Wniósł także o doręczenie...
udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania...

I OZ 488/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-23

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Natomiast zgodnie z art. 32 P.p.s.a....
, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony (art. 33 § 1 P.p.s.a.). Ponadto udział w charakterze...

II SAB/Kr 84/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-08

dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., W ocenie Sądu ani spółka [...], ani też S. R. nie byli stronami postępowania sądowo...
przymiotu uczestnika od istnienia interesu prawnego w wyniku postępowania sądowo - administracyjnego. Ani spółka [...], ani też S. R. nie wskazali, na czym ten interes prawny...
1   Następne >   +2   6