Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks morski X

II GSK 678/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

, tak więc niniejsze postępowanie dotyczy zarówno interesu prawnego jak i obowiązków skarżącej. Ponadto, skarżąca pełni funkcje stacji pilotowej, a więc zgodnie z art. 107 ust...
k.p.a. oraz art. 229 ustawy - Kodeks morski, poprzez przyjęcie, że organ prawidłowo uznał, iż skarżąca nie wykazała interesu prawnego do kwestionowania decyzji o odnowieniu...

II GSK 679/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

, tak więc niniejsze postępowanie dotyczy zarówno interesu prawnego jak i obowiązków skarżącej. Ponadto, skarżąca pełni funkcje stacji pilotowej, a więc zgodnie z art...
. 28 k.p.a. oraz art. 229 ustawy - Kodeks morski, poprzez przyjęcie, że organ prawidłowo uznał, iż skarżąca nie wykazała interesu prawnego do kwestionowania decyzji...

I SA/Ol 682/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-08

, reprezentowany przez radcę prawnego, zarzucił:, I. Naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:, - art. 19 ust. 1 i 2...
poprzez rozróżnianie ich sytuacji prawnej wyłącznie ze względu na typ statku/jednostki pływającej w oparciu o bezpodstawną urzędniczą interpretację wykreowaną bez wyraźnej...