Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

II SAB/Wa 212/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-08

[...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę W piśmie z dnia [...] marca 2018 r. A. K. (dalej także: 'skarżąca' lub 'strona skarżąca...
') w przedmiocie rozpatrzenia jej wniosku z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił następujący stan...

IV SAB/Wr 76/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-07

[...] we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Zarządu [...] we W. do rozpoznania wniosku skarżącego J. K. z dnia 7 listopada 2014...
informacji publicznej będącej w jego posiadaniu., Skarżący wyjaśnił, że już w dniu 21 sierpnia 2014 r. wspólnie z M. B. wnioskował, między innymi, o udostępnienie...

II SAB/Wa 156/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

[...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Zarząd Dróg Powiatowych w S. do rozpatrzenia wniosku skarżącego J.R. z dnia [...] stycznia 2018...
r. o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie dotyczącym umowy podpisanej z wykonawcą i protokołu odbioru robót w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego...

IV SAB/Wr 318/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-27

Uzasadniona bowiem jest teza , wedle której z zakresu przedmiotowego informacji publicznej należy wyłączyć dokumenty pochodzące od osoby prywatnej i do niej adresowane...
, nie stanowią informacji publicznej. Fakt, że dokument prywatny trafia do organu i służy realizacji powierzonych prawem zadań organu nie oznacza ,że przez to nabiera on cech...

I OSK 574/19 - Wyrok NSA z 2020-01-17

. z o.o. w W. na bezczynność Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej:, 1) stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności;, 2...

II SAB/Bd 87/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-01

[...] na bezczynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta T. do rozpoznania wniosku...
stroną skarżącą w przedmiotowej sprawie, zwróciła się do Prezydenta Miasta z wnioskiem z dnia [...].05.2016r. o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1...

IV SA/Wr 147/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-18

Zarządu Zasobu Komunalnego we W. z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę w całości. Dyrektor...
w związku z art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) - dalej ustawa...

II SA/Kr 1323/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-01-12

ze skargi Stowarzyszenia Klubu 'B' na uchwałę Zarządu miasta z dnia 12 lutego 2002 r. [...] w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów za udostępnienie informacji publicznej...
wysokości kosztów za udostępnienie informacji publicznej'. Jako podstawę prawną Uchwały wskazano przepis art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

VIII SAB/Wa 71/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

udostępnienia informacji publicznej. postanawia : 1) umorzyć postępowanie sądowe 2) zwrócić skarżącemu uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 zł. Pismem z dnia [...] listopada 2013...
przez Dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w [...] w sprawie udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] września 2013 r., W dniu [...] grudnia 2013...

IV SAB/Wr 326/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-07

[...] we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. W dniu 16 listopada 2015r. J. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej przez Dyrektora Zarządu [...]., Twierdził, że w dniu 20 września 2015 r. wysłał...
1   Następne >   +2   +5   10