Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 163/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-18

ww. informacji omawiane pismo zostanie potraktowane jako skarga na ww. decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu, Drogowego z dnia [...] maja 2008 r., S. C. nie udzielił...
, do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona...