Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

IV SA/Wr 299/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-15

. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. . I. uchyla zaskarżoną...
informacji publicznej w zakresie precyzyjnych informacji na temat posiadanych przez pracowników - Z. N. oraz W. N., a także J.J. z jego okresu zatrudnienia w Powiatowym...

I OSK 1835/12 - Wyrok NSA z 2012-11-30

na bezczynność Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej., Wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy., Stowarzyszenie [...] dnia 5 lipca 2011 r...

I OSK 710/14 - Wyrok NSA z 2015-02-12

. C. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala...
[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...], z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...], w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, uchylił zaskarżoną decyzję...

II SAB/Łd 56/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-23

ze skargi S. M. na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje [...] Wojewódzkiego...
na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zawartej w jego wniosku z dnia 7 marca 2014 r...

II SA/Rz 1315/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-12

Budowlanego z dnia [...] września 2019 r.[...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej -skargę oddala- Przedmiotem skargi Z.P. (zwany dalej Skarżącym) jest decyzja...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej zwany WINB) z dnia [...] września 2019 r., nr [...], o odmowie udostępnienia informacji publicznej w postaci 'kopii...

II SA/Gd 729/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-11

. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 lipca 2013 r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) - zwanej dalej w skrócie 'ustawą', oraz w związku z art...

II SA/Łd 88/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-02

. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] roku nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1...
Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...], nr [...] o odmowie udostępnienia informacji publicznej., Stan faktyczny sprawy przedstawia się w sposób następujący:, Wnioskiem...

IV SAB/Wr 66/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-14

na bezczynność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 11 listopada...
2008 r. J. K. zwrócił się, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), do D...

IV SA/Wr 598/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-10

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej oddala...
., Nr [...], umarzającą postępowanie w sprawie udzielenia T.S. informacji publicznej przetworzonej wskazanej w punkcie I, II. I-5 wniosku z dnia 6 listopada 2006 r., ze względu...

II SA/Rz 16/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-26

z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej -skargę oddala- Przedmiotem skargi J. K. (dalej w skrócie; 'skarżący...
roku, nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej. Kwestionowana decyzja zapadła na gruncie następującego stanu faktycznego., Wnioskiem z dnia 9 sierpnia 2016...
1   Następne >   +2   +5   +10   100