Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

I OSK 1512/11 - Wyrok NSA z 2011-12-09

w [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. akt IV SAB/Gl 11/11...
, po rozpoznaniu skargi P.L. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w [...] w przedmiocie informacji publicznej, zobowiązał Naczelnika Urzędu Celnego...

II SA/Wa 2465/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-29

[...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania R. K. z dnia [...] września 2011 r. od decyzji Dyrektora Izby Celnej...

II SA/Wa 1361/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-05

z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę - Szef Służby Celnej decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2016 r. wydaną...
wcześniejszą decyzję z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] odmawiającą udostępnienia informacji publicznej., Do wydania powyższych decyzji doszło w następującym stanie...

II SA/Wa 730/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

2016 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: przyznać C. Z. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych...
. W następstwie wniesionej skargi na Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej skarżący C. Z. skierował do Wojewódzkiego...

II SA/Wa 1361/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-16

., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: przyznać Z. K. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W następstwie...
wniesionej skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] lipca 2016 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej Z. K. skierował do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Wa 729/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-06

., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: przyznać C. Z. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W następstwie...
wniesionej skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] marca 2016 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, skarżący C. Z. skierował do Wojewódzkiego...

II SA/Wa 731/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: przyznać C. Z. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. C. Z. złożył w niniejszej sprawie wniosek...

I OSK 1556/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

niewątpliwie wykluczała wprowadzanie tego typu informacji do przestrzeni publicznej (w treści niezabezpieczonej korespondencji e-mail)., W ocenie Sądu, postępowanie...
[...] października 2007 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji w Izbie Celnej w K., poprzez ujawnienie (przekazanie) współpracownikowi - za pośrednictwem swojej prywatnej...

V SA/Wa 435/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-04

do tej pozycji), są wiążące informacje taryfowe opublikowane na publicznej stronie internetowej Komisji Europejskiej wydane przez niemiecką administrację celną: DE...
. i W. G. na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej oddala skargę. Przedmiotem skargi z 11 stycznia...

V SA/Wa 550/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

do pozycji 6702 (będącej częścią kwiatu klasyfikowanego do tej pozycji), są wiążące informacje taryfowe opublikowane na publicznej stronie internetowej Komisji Europejskiej wydane...
. na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej. oddala skargę Przedmiotem skargi z 4 stycznia 2013 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   18