Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego X

II SAB/Gd 10/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-01-31

sprawy ze skargi B. D. na bezczynność Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. stwierdzić...
w Gdańsku skargę na bezczynność Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie (CBA) w przedmiocie nierozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej skierowanego...