Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

I OSK 198/11 - Wyrok NSA z 2011-05-18

[...] Fundacji [...] na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną...
[...] na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, zobowiązał Szefa Agencji Bezpieczeństwa...

II SAB/Wa 664/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-23

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do rozpatrzenia wniosku skarżącego R. N...
. z dnia [...] maja 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

II SAB/Wa 279/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-10

na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 1. zobowiązuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa...
Wewnętrznego do rozpatrzenia wniosku skarżącej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 1 czerwca 2009 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty...

II SAB/Wa 80/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-09

Wewnętrznego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia...
[...] grudnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania, 2. stwierdza, że bezczynność organu...

II SA/Wa 80/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-17

Wewnętrznego z dnia[...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej...
[...] z siedzibą w [...], udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia, [...] sierpnia 2016 r., Jak wynika z akt sprawy, stan sprawy przedstawiał się w sposób następujący...

II SA/Wa 1316/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - L. B. wnioskiem z dnia...
[...] lutego 2013 r. skierowanym do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwrócił się o udostępnienie informacji publicznej w postaci kserokopii opracowań sporządzonych...

I OSK 1393/12 - Wyrok NSA z 2012-09-21

niektórych informacji publicznych, nie wyłącza prawa do uzyskiwania tych informacji w tym, ani w szerszym zakresie przez inne podmioty na wniosek składany w trybie ustawy...
o dostępie do informacji publicznej. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska Sędzia...

II SA/Wa 2196/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] lipca 2013 r. oddala skargę. Szef Agencji...
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz...

II SAB/Wa 426/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

do informacji publicznej 1. stwierdza, że Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku P. O. z dnia [...] czerwca 2017 r...
. o udostępnienie informacji publicznej, 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny, 4. zasądza...

II SAB/Wa 152/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-12

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje organ Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do rozpatrzenia wniosku skarżącego H...
. z dnia [...] czerwca 2009 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   23