Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X
  • Symbol

IV SAB/Wr 11/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-19

'[...]' na bezczynność Zarządu Województwa D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 5 stycznia 2011 r. Prezes Stowarzyszenia...
'[...]' zwrócił się do Zarządu Województwa D. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wysokości opłat za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej nr [...] (ul. [...] w D...

II SA/Łd 1021/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-23

i opublikowany w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W dniu 11 sierpnia 2020r. skarżący na formularzu uwag do 'Planu gospodarki...
pełnomocnik organu wskazał, że w dniu 29 marca 2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego opublikowana została tabela pn. 'Informacja...

III SAB/Lu 52/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-06

Sejmiku w zakresie udostępnienia określonych informacji publicznych skarżący powinien był najpierw skierować stosowne żądanie o udostępnienie informacji do Sejmiku...
skargę. Pismem z dnia 21 czerwca 2013 r., skierowanym do Marszałka Województwa L. H. P. R. zażądał udostępnienia mu szeregu informacji i dokumentów dotyczących m.in....

II OZ 429/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-06

w prowadzeniu własnych spraw powinny po otrzymaniu powyższego pisma ustalić choćby w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej sygnaturę sprawy...
ustawy z dnia 6 września 2001, o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., O udzielenie takich informacji Skarżące Spółki jednak nie wystąpiły...

III SA/Kr 327/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-01-09

2005 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku '[...]' komunikat Marszałka Województwa [...], kierowany do organizacji ekologicznych i informujący...
informację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku regionalnym '[...]' o możliwości pisemnego zgłaszania kandydatów w okresie 30 dni., Naruszenie przepisów...

II SA/Ol 72/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-29

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) ustalić sygnaturę, pod którą sprawa ze skargi Województwa Warmińsko...
ustalić choćby w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej sygnaturę sprawy ze skargi Województwa na rozstrzygnięcie nadzorcze i datę w której miała odbyć...

II SA/Kr 933/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-15

roku o odpadach, poprzez uchwalenie planu gospodarki odpadami, który wbrew wymaganiom wskazanej normy nie zawiera informacji na temat identyfikacji problemów w zakresie...
, w razie potrzeby, podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami...

II OSK 2399/16 - Wyrok NSA z 2018-09-25

elektronicznej w dniu 27 czerwca 2013 r. Informacja ta została również opublikowana 28 czerwca 2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na elektronicznej tablicy ogłoszeń...
. w Biuletynie Informacji Publicznej na elektronicznej tablicy ogłoszeń, jak i w prasie. Należy także podkreślić, że konsultacje zostały nawet przedłużone uchwałą...

III SA/Lu 823/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-15

z czym nie podlegało publikowaniu. Skarżący nie skorzystali natomiast z możliwości uzyskania przedmiotowego uzasadnienia np. w trybie dostępu do informacji publicznej...
nr [...])., W uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że w trybie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm...

II SA/Go 239/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-07

zróżnicowania pozycji podmiotów umieszczających reklamy, lecz uprzywilejowaniem urządzeń niosących informację publiczną o przydatności społecznej i ponadlokalnej...
roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm., dalej ustawa o drogach publicznych), podjął uchwałę Nr XI/106/2007 w sprawie wysokości stawek opłat...
1   Następne >   +2   +5   +10   55