Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

II SA/Kr 1556/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-12

24 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
informacji publicznej, uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z 24 lipca 2012 r., nr [...] i poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z 10 czerwca 2011 r...

I OSK 805/13 - Wyrok NSA z 2013-09-26

ze skargi K.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z [...] lipca 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok...

I OSK 837/13 - Wyrok NSA z 2013-09-26

udostępnienia informacji publicznej, uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z [...] lipca 2012 r., nr [...], i poprzedzającą ją decyzję Starosty...
z 16 maja 2011 r., Z.N. wniosła o udostępnienie informacji publicznej tj. kopii pełnej treści decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem danych osobowych inwestorów...

IV SA/Po 955/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-19

Odwoławczego w P. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy D. z dnia...
[...] lipca 2013 r.., W uzasadnieniu organ wskazał, iż zaskarżoną decyzją organ I instancji odmówił wnioskodawcy udostępnienia informacji publicznej w postaci wskazania...

I OSK 604/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia 26 lipca 2012 r. nr SKO-IP-4105-22/12 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia 26 lipca 2012 r. nr SKO-IP-4105-22/12 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika...

I OSK 454/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Starosta [...] decyzją z dnia...

I OSK 430/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Odwoławczego w N. z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] lipca 2012 r., nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu Sąd podał następujący stan sprawy: Starosta N. decyzją z dnia...

II SA/Wa 2522/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-13

Odwoławczego w S. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 - dalej także: 'u.d.i.p.'), skierowała do Wójta Gminy L. wniosek...

II SA/Wa 3069/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz...
/regulamin - powołując się na art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902 - dalej...

I OSK 522/13 - Wyrok NSA z 2013-06-26

Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] sierpnia 2012 r., nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu Sąd podał następujący stan sprawy: decyzją z dnia [...] czerwca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100