Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rzecznik Praw Obywatelskich X

II SO/Gd 27/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-08

sprawy z wniosku R. S. o wymierzenie grzywny Rzecznikowi Praw Obywatelskich z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie ochrony informacji niejawnych...
skargi na bezczynność w sprawie dotyczącej nienadania informacjom zawartym w aktach klauzuli ściśle tajne zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych., W odpowiedzi...

II SAB/Gd 126/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-09

sprawy ze skargi R. S. na bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie ochrony informacji niejawnych postanawia: odrzucić skargę. R. S. wniósł do Sądu skargę...
informacji niejawnych., Z okoliczności sprawy wynika, że pomiędzy stronami sporu został kilkukrotnie wymieniona korespondencja, w której skarżący domagał się spotkania...