Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

I OSK 601/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

udostępnienia informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną 2) zasądza od Rektora [...] na rzecz Redakcji [...] kwotę 120 zł. (stu dwudziestu) tytułem zwrotu kosztów postępowania...
[...] w terminie 14 dni od doręczenia tego wyroku, ze stwierdzeniem prawomocności, informacji publicznej w postaci listy osób przyjętych w latach akademickich 2002/2003...

IV SAB/Po 140/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-18

wniosku o udzielenie informacji publicznej 1. zobowiązuje Rektora Uniwersytetu im. [...] w P. do rozpoznania w terminie 14 dni od doręczenia prawomocnego wyroku wniosku...
skarżącego o udostępnienie informacji publicznej obejmującego: a) podanie wysokości dodatku funkcyjnego jaki otrzymuje prof. J.P. z Wydziału [...] [...] z tytułu pełnienia...

II SAB/Gd 66/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-01-20

udostępnienia informacji publicznej 1/ zobowiązuje Rektora Uniwersytetu do udostępnienia skarżącej Redakcji A, w terminie 14 dni od doręczenia tego wyroku ze stwierdzeniem...
jego prawomocności, informacji publicznej w postaci listy osób przyjętych w latach akademickich 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005 na Wydział Prawa Uniwersytetu w wyniku...

II SA/Wa 1626/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-23

[...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Rektora Uniwersytetu [...] z dnia...
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - pisemnej informacji w następującym zakresie:, 1) czy umowa dotycząca prowadzenia badań, produkcji i rozwoju produktów...

II SA/Sz 522/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-14

. na decyzję Rektora Uniwersytetu/Politechniki/Akademii z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
[...] z dnia 25.01.2018 r., którą odmówiono Stronie udostępnienia informacji publicznej., Wyżej opisana zaskarżona decyzja została wydana na podstawie art. 138 § 1 pkt. 1 ustawy...

IV SAB/Po 55/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-17

im. A. M. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, 1. zobowiązuje R. U. im. A. M. w P. do rozpatrzenia wniosku M.W. z dnia [...]października 2009 r...
. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego, 2. zasądza od Rektora Uniwersytetu...

II SA/Kr 1496/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-01-31

z dnia 27 października 2022 roku Rektora Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej skargę...
odmawiająca udostępnienia informacji publicznej., Powyższa decyzja została wydana w następujących okolicznościach., Pismem z dnia 14 października 2022 roku Fundacja wystąpiła...

IV SAB/Wr 4/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-06

. na bezczynność Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Rektora Państwowej Wyższej Szkoły im. Wieltona...
w L. do rozpatrzenia wniosku skarżącego M. J. z dnia 12 listopada 2008 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku...

IV SAB/Po 154/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-27

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Rektora Uniwersytetu im. [...] w P. do rozpoznania w terminie 14 dni od doręczenia prawomocnego wyroku wniosku...
skarżącego z dnia 03.03.2015 r. o udostępnienie informacji publicznej obejmującego podanie wysokości dodatku funkcyjnego jaki otrzymuje prof. dr hab. P.Ł. z tytułu pełnienia...

III SA/Gl 1172/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-06-02

Rektora Politechniki C. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r., nr [...], Rektor...
ze zm., dalej k.p.a.) oraz art. 17 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1330...
1   Następne >   +2   +5   +10   100