Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X
  • Symbol

II SAB/Łd 128/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-17

października 2014 roku sprawy ze skargi W. J. na bezczynność Rady Powiatu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie...
zobowiązania organu do załatwienia wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Wa 639/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

[...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr [...] obręb [...] 1. zobowiązuje Radę Powiatu W. do rozpatrzenia wniosku W. S...
. z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

II SAB/Wa 626/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-25

2018 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr [...] w obrębie [...] 1. zobowiązuje Radę Powiatu [...] do rozpatrzenia wniosku W. S...
. z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

II SAB/Łd 180/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-14

ze skargi S. M. na bezczynność Rady Powiatu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Przewodniczącego Rady Powiatu [...] do załatwienia wniosku...
wpłynęła, złożona za pośrednictwem organu, skarga S. M. na bezczynność Rady Powiatu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Skarżący wniósł o zobowiązanie...

II SAB/Wa 121/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-26

z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działki o numerze ewidencyjnym [...], obręb [...] 1. zobowiązuje Radę Powiatu...
[...] do rozpatrzenia wniosku W.S. z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz...

II SAB/Wa 99/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-12

[...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr [...] obręb [...] - oddala skargę - Pismem z [...] stycznia 2022 r. W. S...
rozpoznania jego wniosku i załatwienia go zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; stwierdzenie, że organ rażąco...

II SAB/Gd 41/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-10

. na bezczynność Przewodniczącego Rady Powiatu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W dniu 12 czerwca 2013 r. skarżąca I. L. zwróciła...
, ponieważ nagranie, podobnie jak projekt protokołu, nie stanowi dokumentu ostatecznego i nie może być traktowane jako informacja publiczna., Przewodniczący Rady...

II SAB/Wa 435/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Radę Powiatu [...] do rozpoznania wniosku W. S. z dnia [...] stycznia...
2018 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od doręczania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność Rady Powiatu...

II SAB/Wa 627/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-11

[...] grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr [...] w [...] 1. zobowiązuje Radę Powiatu [...] do rozpatrzenia wniosku W. S...
. z dnia [...] grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

II SA/Lu 44/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-04-08

na uchwałę Rady Powiatu Włodawskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r., Nr XXIV/259/09 w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej stwierdza nieważność...
za udostępnienie informacji publicznej, powołując się na art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   +10   56