Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

II SAB/Wa 372/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-16

w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] grudnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Krajową Radę Notarialną do rozpoznania wniosku S. z siedzibą...
do Krajowej Rady Notarialnej (dalej również jako: 'KRN') wniosek o udostępnienie informacji publicznej:, 1.Informacji o kwocie, jaką w 2017 r. otrzymał prezes za pełnienie...

I OSK 1454/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wniosku z dnia 30 września 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
. Z.-B. na przewlekłość Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wniosku z 30 września 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w pkt. 1. stwierdził, że przewlekłość...

II SA/Wa 1364/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

[...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną uchwałę oraz poprzedzającą ją uchwałę Krajowej Rady Notarialnej...
. Jednocześnie pismem z tej samej daty Prezes Krajowej Rady Notarialnej w W. wezwał wnioskodawcę do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego do uzyskania informacji...

II SAB/Wa 98/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-21

w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, T. Z. wystąpił do Krajowej Rady Notarialnej w W. o udzielenie dokładnej, i wyczerpującej odpowiedzi...

II SAB/Wa 291/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

w [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] kwietnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Rady...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1764 ze zm.), dalej: 'u.d.i.p.', następujących informacji:, 1) Ilu notariuszy było łącznie...

I OSK 2485/17 - Wyrok NSA z 2019-05-29

w sprawie ze skargi P. H. na bezczynność Rady Izby Notarialnej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w pkt III (trzecim) i zobowiązuje...
) po rozpoznaniu skargi P. H. na bezczynność Rady Izby Notarialnej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej:, I. zobowiązał Radę do wydania w terminie 14 dni aktu...

I OSK 315/14 - Wyrok NSA z 2015-01-23

z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 5 listopada 2013 r., sygn. akt II...
w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - uchylił zaskarżoną uchwałę oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę Rady Izby Notarialnej w Lublinie z dnia 15 kwietnia...

II SAB/Wa 800/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] sierpnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego...
, w której Przewodniczącemu Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Rady Notarialnej zarzuciła bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi T. S. podała...

II SAB/Wa 322/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

z dnia [...] kwietnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej (dot. przesłania umowy zawartej z Kancelarią [...] - Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U., z 2016 r., poz. 1764 j.t.), w którym strona zwróciła się o:, 1. przesłanie umowy zawartej...

II SAB/Wa 323/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

z dnia [...] kwietnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej (dot. przesłania umowy zawartej z Kancelarią Adwokacką adwokat D. S. w W.) oddala skargę Postępowanie...
. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), w którym strona zwróciła się o:, 1. przesłanie umowy zawartej z Kancelarią Adwokacką adwokat D. S...
1   Następne >   +2   +5   11