Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej X

II SAB/Kr 70/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-10

Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
Wodnej w K. do wydania w terminie 14 dni aktu lub podjęcia czynności w sprawie z wniosku J. K. z dnia 28 marca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej; II...

II SAB/Kr 70/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-15

Wniosek J. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. p o s t a n a w i a oddalić wniosek skarżącej J. K. o zwolnienie od kosztów sądowych

II SAB/Kr 70/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-09

- są daniną publiczną. Sąd nie kwestionuje przy tym wydatków na bieżące potrzeby życiowe (w tym ewentualne leki), mimo że skarżąca ich nie wykazała, jednakże wskazywane...

II GSK 742/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

/Po 82/10 w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej 'D.' w L. na informację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w P. z dnia [...] sierpnia 2009 r...
kwietnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. (WSA) odrzucił skargę Spółdzielni Mieszkaniowej 'D.' w L. na informację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska...

II GSK 657/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-29

w ten sposób, iż w miejsce oznaczonego jako zaskarżone rozstrzygnięcie 'na informację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...]' wpisać...
na wstępie, że WSA błędnie w komparycji zaskarżonego orzeczenia podał, że przedmiotem rozpoznania skargi była informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...

III SA/Łd 607/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-25

uchwała nie mieści w katalogu aktów i czynności z zakresu administracji publicznej. Organ wyjaśnił, że Rada Nadzorcza uchwałą nr [...] z dnia 7.07.2017 r. wystąpiła...
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.), zgodnie z którym kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg...