Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Urbanistów X

II SAB/Wa 660/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-17

rozpoznania wniosku z dnia 2 października 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej., Z. Z. został zobowiązany do wykonania powyższego wezwania w terminie siedmiu dni...
niejawnym sprawy ze skargi Z. Z. na bezczynność Krajowej Izby Urbanistów w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 2 października 2013 r. o udostępnienie informacji...

VII SA/Wa 1536/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-16

zawierające informacje o współpracy przy sporządzaniu projektu planu i studium, nie mogły być podstawą do stwierdzenia odbycia praktyki zawodową pod kierunkiem osób będących...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie...