Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

II SAB/Wa 101/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

z dnia [...] grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką w [...] do rozpatrzenia punktu drugiego wniosku skarżącego M. P...
. z dnia [...] grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

IV SAB/Wr 260/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-10

Okręgowej Rady Adwokackiej we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką we W. do rozpoznania wniosku skarżącego A. P. z dnia 14...
przez pełnomocnika procesowego złożył skargę na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W motywach podał, że wnioskiem z dnia...

II SA/Wa 2112/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-20

w W. z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną uchwałę oraz poprzedzającą ją uchwałę Okręgowej Rady...
uchwały ORA w [...] nr [...] z dnia [...] maja 2019 r. wydanej w przedmiocie odmowy udostępnienia skarżącemu informacji publicznej w postaci: wykazu sygnatur wszystkich...

IV SAB/Wr 269/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-29

Rady Adwokackiej we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką we W. do rozpoznania wniosku skarżącego A. P. z dnia 7...
przez pełnomocnika procesowego złożył skargę na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W motywach podał, że wnioskiem z dnia 7...

I OSK 1557/09 - Wyrok NSA z 2010-01-11

udostępnienia informacji publicznej dotyczącej kompletnej listy aplikantów adwokackich oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26...
sierpnia 2009 r., sygn. akt II SAB/Wa 46/09, oddalił skargę E. P. na bezczynność Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej...

IV SAB/Wr 295/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-11

Rady Adwokackiej we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką we W. do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 17 września...
Adwokackiej we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W motywach podał, że wnioskiem z dnia 17 września 2015 r. zażądał udostępnienia informacji 'poprzez przesłanie...

II SAB/Sz 23/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-08

w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką w S. do załatwienia wniosku strony skarżącej z dnia 14 lipca 2015 r...
w Szczecinie na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia [...] r., Strona skarżąca wniosła jednocześnie...

III OSK 378/21 - Wyrok NSA z 2021-04-20

Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżony wyrok i oddala...
udostępnienia informacji publicznej oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] (pkt 1); oraz zasądził od organu...

II SAB/Op 36/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-06-20

w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką w Opolu do załatwienia wniosku Fundacji A z siedzibą we [...], z dnia 15 kwietnia 2016 r...
w piśmie z dnia 4 maja 2016 r., na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, polegającą na nieudostępnieniu Fundacji informacji publicznych, wskazanych we wniosku z dnia...

II SAB/Op 74/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-17

we Wrocławiu w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu do załatwienia wniosku Fundacji [...] z siedzibą we [...] z dnia 13...
, zawartą w piśmie z dnia 28 kwietnia 2015 r., na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, polegającą na nieudostępnieniu Fundacji informacji publicznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   24