Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator Krajowy X

III OZ 463/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-11

dostępu do informacji publicznej, wraz z aktami i odpowiedzią na skargę, wymierzył Prokuratorowi Okręgowemu w [...] grzywnę w wysokości 300 zł (pkt I); zasądził...
do informacji publicznej, należało wziąć pod uwagę treść art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 902...

III SAB/Gl 323/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-11-30

niejawnym sprawy ze skargi J. J. na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: przekazać sprawę według właściwości...
o udostępnienie informacji publicznej. . ., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:, Właściwość miejscową i rzeczową wojewódzkich sądów...

III SAB/Gl 324/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-11-30

niejawnym sprawy ze skargi J. J. na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: przekazać sprawę według właściwości...
o udostępnienie informacji publicznej. . ., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:, Właściwość miejscową i rzeczową wojewódzkich sądów...

III OZ 425/23 - Postanowienie NSA z 2023-09-29

Okręgowego w Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. nr PO IV Ip 8.2019 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd...
z 27 kwietnia 2020 r. nr PO IV Ip 8.2019 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r...

III OZ 424/23 - Postanowienie NSA z 2023-09-29

Prokuratora Okręgowego w Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. nr PO IV Ip 8.2019 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie...
w Legnicy z 27 kwietnia 2020 r. nr PO IV Ip 8.2019 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 i art. 194 § 4 ustawy...