Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

II SAB/Wa 122/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

wniosku z dnia [...] stycznia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego do rozpatrzenia wniosku skarżącej J. P. z dnia...
[...] stycznia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność...

II SAB/Wa 4/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-31

w W. na bezczynność Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie nieudzielenia informacji publicznej oddala skargę W dniu [...] stycznia 2008 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu...
wymienionemu bankowi udzielenia informacji publicznej w trybie przewidzianym w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SA/Wa 2642/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-18

Banku Polskiego z dnia [...] października 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję w zakresie punktu drugiego...
' lub 'organ') - działając na podstawie art. 16 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst...

I OSK 2079/12 - Wyrok NSA z 2012-11-30

N. B. P. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, zobowiązując N. B. P. do rozpatrzenia wniosku skarżącego D. P. z dnia 23 grudnia 2011 r. w zakresie obejmującym...
do Zarządu NBP., W uzasadnieniu skargi skarżący wyjaśnił, że w dniu 23 grudnia 2011 r. zwrócił się drogą elektroniczną do NBP o udostępnienie informacji publicznej, w tym m. in...

II SAB/Wa 255/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-14

udostępnienia informacji publicznej w sprawie wniosku z dnia [...] stycznia 2019 r. oddala skargę K.B. w dniu [...] stycznia 2019 r. skierował do Prezesa Narodowego...
Banku Polskiego wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:, 1. W nawiązaniu do artykułu Tygodnika...

II SAB/Wa 70/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

z [...] grudnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej (punkt 1 - 4) 1. zobowiązuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego do rozpatrzenia wniosku K.B. z dnia...
[...] grudnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu...

I OSK 1258/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

Obywatelskich na bezczynność Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej z wniosku W.S. oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem...
Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej z wniosku W. S.: zobowiązał Prezesa Narodowego Banku Polskiego do rozpatrzenia wniosku W. S...

II SAB/Wa 123/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-21

wniosku z dnia [...] stycznia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2019 r. Pan P. W. (wnioskodawca, skarżący...
o przesłanie wnioskowanej informacji publicznej w formie cyfrowej kopii na adres poczty elektronicznej wskazany w nagłówku., W dniu [...] stycznia skarżący doprecyzował wniosek...

II SAB/Wa 79/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-15

Polskiego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] grudnia 2011 r. 1. zobowiązuje Narodowy Bank Polski do rozpoznania wniosku D. P...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w postaci tzw. listu...

II SAB/Wa 896/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-26

na bezczynność Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej z wniosku W. S. 1. zobowiązuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego...
do rozpatrzenia wniosku W. S. z dnia [...] lutego 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2...
1   Następne >   +2   4