Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I SA/Sz 396/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-24

, jak również każdemu obywatelowi, na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz U.NM12, poz. 1198 ze zm.)., Zarzucane naruszenie...
w rozumieniu Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego., Na podstawie wskazanej wyżej informacji Dyrektor Urzędu Celnego postanowieniem z dnia [...] o nr [...] wznowił...

I SA/Wr 1693/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-26

w zaufaniu do treści informacji przekazanej przez Prezesa GUC i nie może ponosić negatywnych konsekwencji swojego działania., Organ odwoławczy nie zgodził się z taką...
wydaje, w formie decyzji, na pisemny wniosek osoby, wiążącą informację taryfową, dotyczącą klasyfikacji towaru według kodu taryfy celnej. Tylko ta decyzja jest wiążąca...

II SA/Lu 696/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-01-20

r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późno zm.) oraz § 5 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej...
publicznych bez właściwego zezwolenia., Od powyższej decyzji strona wniosła odwołanie, w którym kwestionowała prawidłowość ważenia oraz sprawność urządzenia pomiarowego...

GSK 931/04 - Wyrok NSA z 2004-11-17

, aminokwasów lub ekstraktu drożdżowego. Zarówno skład, jak i postać towaru są odmienne od wymaganych pozycją 2104., Z informacji znajdującej się na jednostkowym opakowaniu...
ustaleń wyjaśnień Dyrektora Departamentu Środków Taryfowych i Pozataryfowych z dnia 27 listopada 2001 r., informacji uzyskanej z Sekretariatu WCO, które to pismo...

OSK 1386/04 - Wyrok NSA z 2005-05-09

z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. 2000 nr 71 poz. 838 ze zm./ oraz par. 5 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1.04.1999 r...
pieniężną w kwocie 14.280 zł za przejazd jednorazowy pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych bez właściwego zezwolenia. Od decyzji tej strona wniosła odwołanie...

I SA/Łd 2249/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-31

dokumentów pochodzenia towarów jedynymi wiarygodnymi informacjami dla władz celnych kraju importera są informacje uzyskane od administracji celnej kraju eksportującego...
. Uzyskanie od władz celnych kraju eksportu informacji przeczących deklaracjom polskiego importera o pochodzeniu towaru, złożonym w momencie zgłaszania towaru do obrotu...

I SA/Łd 2245/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-31

dokumentów pochodzenia towarów jedynymi wiarygodnymi informacjami dla władz celnych kraju importera są informacje uzyskane od administracji celnej kraju eksportującego...
. Uzyskanie od władz celnych kraju eksportu informacji przeczących deklaracjom polskiego importera o pochodzeniu towaru, złożonym w momencie zgłaszania towaru do obrotu...

I SA/Łd 2247/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-31

dokumentów pochodzenia towarów jedynymi wiarygodnymi informacjami dla władz celnych kraju importera są informacje uzyskane od administracji celnej kraju eksportującego...
. Uzyskanie od władz celnych kraju eksportu informacji przeczących deklaracjom polskiego importera o pochodzeniu towaru, złożonym w momencie zgłaszania towaru do obrotu...

I SA/Łd 2250/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-31

dokumentów pochodzenia towarów jedynymi wiarygodnymi informacjami dla władz celnych kraju importera są informacje uzyskane od administracji celnej kraju eksportującego...
. Uzyskanie od władz celnych kraju eksportu informacji przeczących deklaracjom polskiego importera o pochodzeniu towaru, złożonym w momencie zgłaszania towaru do obrotu...

I SA/Łd 2251/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-31

dokumentów pochodzenia towarów jedynymi wiarygodnymi informacjami dla władz celnych kraju importera są informacje uzyskane od administracji celnej kraju eksportującego...
. Uzyskanie od władz celnych kraju eksportu informacji przeczących deklaracjom polskiego importera o pochodzeniu towaru, złożonym w momencie zgłaszania towaru do obrotu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100