Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych X

I OSK 3918/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

o wyznaczenie składu orzekającego wraz z informacją o konieczności 'skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku skutków negatywnych spowodowanych biernością...
I instancji wskazał art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Zgodnie z jego treścią organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy...