Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

II SAB/Wa 192/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-12

Transportu Samochodowego w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Instytutu...
Transportu Samochodowego w [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego M. Ł. z dnia [...] listopada 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej w części tego wniosku...

II SAB/Bd 96/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-21

udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Ośrodka Ruchu Drogowego do rozpoznania punktu 5 wniosku skarżącej z dnia 16 kwietnia 2021 r. w terminie 14 dni od dnia...
Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na bezczynność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w T. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w zakresie informacji zawartej...

II SAB/Ol 169/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-02-12

. na bezczynność Spółki A w udzieleniu informacji publicznej oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że wnioskiem z dnia 8...
listopada 2012r. skarżący A. K., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...

II SAB/Bd 70/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-13

Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w [...] na bezczynność [...] Ośrodka Ruchu Drogowego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje...
Ruchu Drogowego w T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej Bilansu Finansowego (dalej: BF) za 2014 r. w zakresie określonym we wniosku skarżącej...

II SAB/Ol 39/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-17

A w udzieleniu informacji publicznej 1) zobowiązuje Spółkę A do rozpoznania wniosku skarżącego A. K. z dnia '[...]' r. w zakresie punktu 2a; 2) umarza postępowanie sądowe...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), wystąpił do Przedsiębiorstwa A o udostępnienie informacji dotyczących organizacji kontroli...

II SA/Wa 1345/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-26

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. , poz. 782 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 23 czerwca 1993 r...

II SAB/Ol 3/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-18

A w udzieleniu informacji publicznej I. zobowiązuje Przedsiębiorstwo A do rozpoznania wniosku skarżącego A. K. z dnia '[...]' w zakresie punktu 1) i 3) oraz punktu 2) w części...
listopada 2012 r., A.K., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), dalej...

II SAB/Bd 51/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-07-12

w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje [...] Ośrodek Ruchu Drogowego w [...] do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia [...] lipca 2021 r. w terminie...
informacji publicznej., Skarżąca wskazała, że wskutek przeprowadzonej kontroli Okręgowy Inspektorat Pracy w B. (w skrócie 'OIP') wystosował wystąpienie z [...] maja 2021 r...

II SA/Wa 1346/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-27

Transportu Kolejowego z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą; 2...
2015 r., którą to decyzją odmówił O. Sp. z o. o. z siedzibą w [...] udostępnienia informacji publicznej w zakresie:, 1. udostępnienia treści decyzji Prezesa Urzędu...

II SA/Wa 1644/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-16

z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej - oddala skargę - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2014 r...
', oraz art. 16 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   12