Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

II SAB/Wa 55/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-22

z dnia [...] maja 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Zagranicznych do rozpatrzenia wniosku z dnia [...] maja 2015 r. w terminie...
, skierował w dniu 18 maja 2015 r. wniosek do Ministerstwa Sprawa Zagranicznych o udostępnienie informacji publicznej w postaci pisma polskiego rządu skierowanego do USA...

I OSK 1819/17 - Wyrok NSA z 2019-04-26

rozpatrzenia wniosku z dnia [...] czerwca 2016 r. o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od S. na rzecz M. 480...
o udostępnienie informacji publicznej, zamiast wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie prawnym i faktycznym...

II SAB/Wa 155/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-23

z dnia [...] września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje do rozpatrzenia punktu 2 wniosku z dnia [...] września 2019 r. w terminie 14 dni...
. W dniu [...] września 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej P. H. zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o udostępnienie informacji publicznej poprzez...

II SAB/Wa 305/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

Zagranicznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Zagranicznych do rozpatrzenia wniosku skarżącego redaktora...
, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej, gdyż dotyczy obywateli państw obcych, którzy nie pełnili i nie pełnią funkcji w polskich urzędach., Z kolei...

II SAB/Wa 598/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-05

Zagranicznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Pismem z dnia 29 lipca 2016 r...
rozpatrzenia wniosku z dnia [...] czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Zarzucając organowi naruszenie art. 54 ust. 1...

II SAB/Wa 211/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-17

Zagranicznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Zagranicznych do rozpatrzenia wniosku skarżącej...
. 1 Konstytucji RP i art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, o udostępnienie w postaci kopii dokumentu przekazanego do instytucji Unii Europejskiej...

II SAB/Wa 479/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

wniosku z dnia [...] czerwca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Zagranicznych do rozpatrzenia wniosku skarżącego J. W. z dnia...
[...] czerwca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu...

II SAB/Wa 187/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-03

Zagranicznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] marca 2013 r. w zakresie punktu 5 - oddala skargę - D. H., w formie elektronicznej...
, w dniu [...] marca 2013 r. złożył do Ministra Spraw Zagranicznych wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w następującym zakresie;, 1) czy Minister Spraw...

II SAB/Wa 315/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

[...] kwietnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Zagranicznych do rozpatrzenia wniosku z dnia [...] kwietnia 2017 r...
. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie określonym w pierwszym akapicie tego wniosku, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2...

II SAB/Wa 11/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 29 sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Spraw Zagranicznych do rozpatrzenia punktu 2 wniosku...
Fundacji [...] z siedzibą w [...] z dnia 29 sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami...
1   Następne >   +2   +5   +10   13