Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

II SAB/Wa 381/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-18

ze skargi P. L. na bezczynność Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: 1) odrzucić skargę; 2) zwrócić skarżącemu P. L...
o udostępnienie, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), kopii pisma urzędowego Zastępcy Dyrektora...

II SAB/Wa 106/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-11

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 7 czerwca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Wnioskiem z dnia 7 czerwca 2011 r. J. O., powołując...
się na art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Ministra Rozwoju Regionalnego o udzielenie, w formie pisemnej...

I OSK 2479/11 - Wyrok NSA z 2012-03-07

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 września 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. odstępuje od zasądzenia od B. P. na rzecz...
oddalił skargę B. P. na bezczynność Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29 września 2010 r...

II SAB/Bd 10/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-23

. - M. na bezczynność T. A. R. R. S.A. w T. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje T. A. R. R. S.A. w T. do rozpatrzenia w trybie ustawy z dnia 6...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.) wniosku skarżącego P. L. - M. z dnia [...], w terminie 14 dni od dnia...

I OSK 2914/13 - Wyrok NSA z 2014-06-13

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] marca 2013 r. o udzielenie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od S. na rzecz Ministra Infrastruktury...
Regionalnego o udostępnienie informacji publicznej terminarza spotkań Ministra Rozwoju Regionalnego (kalendarz spotkań dzienny i długoterminowy), prowadzonego w postaci...

II SAB/Wa 178/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-20

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] marca 2013 r. o udzielenie informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia [...] marca 2013 r. D. H. wystąpił...
do Ministra Rozwoju Regionalnego o udostępnienie informacji publicznej terminarza spotkań Ministra Rozwoju Regionalnego (Kalendarz Spotkań dzienny i długoterminowy...

II SAB/Bd 11/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-23

. - M. na bezczynność T. A. R. R. S.A. w T. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje T. A. R. R. S.A. w T. do rozpatrzenia w trybie ustawy z dnia 6...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.) wniosku skarżącego P. L. - M. z dnia [...], w terminie 14 dni od doręczenia...

II SAB/Bd 8/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-23

. - M. na bezczynność T. A. R. R. S.A. w T. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje T. A. R. R. S.A. w T. do rozpatrzenia w trybie ustawy z dnia 6...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.) wniosku skarżącego P. L. - M. z dnia [...], w terminie 14 dni od dnia...

II SAB/Bd 7/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-28

. Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje T. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w T. do rozpoznania w trybie...
przewidzianym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) wniosku Przemysława Lisa Markiewicza z dnia 4...

II SAB/Bd 9/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-28

. A.R.R. S.A. w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje T. A. R. R. S.A. w T[...] do rozpoznania w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia...
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) wniosku P. L. M. z dnia 2 grudnia 2010 roku o udzielenie informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   34