Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol

I OSK 811/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

[...] na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Ministra Rozwoju...
. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie odbytych spotkań Ministra Infrastruktury i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r., w terminie 14 dni...

II SAB/Wa 176/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-14

rozpoznania wniosku z [...] listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w [...] do rozpatrzenia wniosku...
M. D. z [...] listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

II SAB/Wa 4/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-29

w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej (dot. [...]) 1. zobowiązuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A....
z siedzibą w W. do rozpatrzenia wniosku M. D. z dnia [...] listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku...

II SAB/Wa 965/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-17

na bezczynność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] września 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje PKP Polskie Linie...
Kolejowe S.A. do rozpatrzenia pkt 2 lit. c-i wniosku strony skarżącej M. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z dnia [...] września 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej...

I OSK 638/11 - Wyrok NSA z 2011-07-21

na następujący stan faktyczny sprawy:, J. F. pismem z dnia 3 kwietnia 2009 r. wystąpił do M. Urzędu Wojewódzkiego o udostępnienie informacji publicznej w postaci kserokopii...
. pismem z dnia 15 maja 2009 r. podtrzymał swój dotychczasowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, ewentualnie w przypadku jego nieuwzględnienia wniósł...

II SAB/Wa 730/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-05

i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] maja 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Infrastruktury i Rozwoju...
do rozpatrzenia wniosku skarżącego M. J. z dnia [...] maja 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy...

II SAB/Wa 877/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-04

w [...] na bezczynność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do rozpatrzenia wniosku strony...
skarżącej [...] Sp. z o.o. Oddział w [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku...

II SAB/Wa 876/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-04

w [...] na bezczynność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do rozpatrzenia wniosku strony...
skarżącej [...] Sp. z o.o. Oddział w Polsce z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku...

II SAB/Wa 560/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-11

rozpoznania wniosku z dnia [...] kwietnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w [...] do rozpoznania wniosku z dnia...
[...] kwietnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej w części dotyczącej protokołów odbiorów prac w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku...

II SAB/Wa 187/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-17

[...] grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. J. B. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzuciła P. S.A. bezczynność...
w rozpatrzeniu jej wniosku o udostępnienie informacji publicznej - to jest żądania przesłania zainteresowanej skanów następujących dokumentów:, - Dziennika Urzędowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100