Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

II SAB/Wa 151/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-24

niejawnym sprawy ze skargi Z. L. na bezczynność Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie: dostępu do informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie W skardze...
.) z dnia 13 kwietnia 2004r. o udostępnienie informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Minister Gospodarki i Pracy, wyjaśnił, że rozpoznał wniosek p. Z. L. i postanowieniem...

II SAB/Wa 375/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-21

sprawy ze skargi Z. L. na bezczynność Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie dostępu do informacji publicznej (nierozpatrzenie wniosku z dnia [...] września 2004r.) p...
375/04 skarżący został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni, wpisu od skargi na bezczynność Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Wa 68/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-28

pisma z dnia [...] grudnia 2004 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia - odrzucić skargę - Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, Sąd ponownie wezwał skarżącego do jego wykonania. Wezwanie Sądu z dnia...

II SAB/Wa 385/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-30

informacji publicznej postanawia -odrzucić skargę - Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153...
, o udostępnienie informacji publicznej, Sąd ponownie wezwał skarżącego do jego wykonania. Wezwanie Sądu z dnia 16 maja 2005 r. doręczone zostało skarżącemu w dniu 25 maja 2005 r...

II SAB/Wa 69/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-30

informacji publicznej postanawia -odrzucić skargę - Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153...
o udostępnienie informacji publicznej, Sąd ponownie wezwał skarżącego do jego wykonania. Wezwanie Sądu z dnia 19 sierpnia 2005 r. doręczone zostało skarżącemu w dniu 30 sierpnia...

II SAB/Wa 395/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-14

uczynił bezczynność Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] października, 2004 r. o udostępnienie informacji publicznej., We wniosku...
w sprawach o wyżej wymienionych oznaczeniach., Powoływanie się przez skarżącego na ustawę z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...

II SAB/Wa 91/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-03

niejawnym sprawy ze skargi R.W. na bezczynność Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie wniosku z dnia 3 czerwca 2007 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia...
na bezczynność Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie wniosku z dnia 3 czerwca 2007 r. o udostępnienie informacji publicznej., W skardze podniósł, iż pomimo upływu ustawowego...

II SAB/Wa 353/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-01

. w sprawie wniosku z dnia [...] maja 2004 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia -odrzucić skargę- Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo...
o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej...

II SAB/Wa 373/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-28

informacji publicznej postanawia -odrzucić skargę- Zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...
wniosku z dnia [...] października 2004 r. o udostępnienia informacji publicznej w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia doręczono...

II SAB/Wa 22/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-17

ze skargi Z. L. na bezczynność Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. Naczelny Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   7