Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OSK 1565/17 - Wyrok NSA z 2019-05-14

Edukacji Narodowej z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. oddala skargę...
[...] września 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w punkcie 1. uchylił zaskarżoną decyzję...

II SAB/Ol 100/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-30

Wydziału w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Dziekana Wydziału do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia '[...]' - w terminie 14 dni od zwrotu akt...
'[...]' z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej obejmującej treść jednej, dowolnie wybranej, decyzji administracyjnej w przedmiocie przyjęcia na studia I stopnia...

II SAB/Ol 98/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-19

. na bezczynność Dziekana Wydziału w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Dziekana Wydziału do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]' - w terminie 14 dni od dnia...
Informatyki i Ekonomii o udostępnienie informacji publicznej obejmującej treść jednej (dowolnie wybranej) decyzji administracyjnej w przedmiocie przyjęcia na studia...

II SAB/Ol 101/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-30

E. D. na bezczynność Dziekana Wydziału w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Dziekana Wydziału do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia...
do Dziekana Wydziału Socjologii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej o udostępnienie informacji publicznej obejmujacej treść...

I OSK 1987/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-19

. akt VIII SAB/Wa 21/11 umarzające postępowania sądowe w sprawie ze skargi D. P. na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...
dostępu do informacji publicznej - umorzył postępowania sądowe oraz zasądził od Ministra Edukacji Narodowej rzecz skarżącego kwotę 100 (sto) złotych tytułem kosztów...

I OSK 2128/18 - Wyrok NSA z 2019-02-27

rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt II SAB/Wa 559/17...
wniosku z dnia [...] września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wnioskiem z dnia...

I OSK 1644/18 - Wyrok NSA z 2020-02-14

. W. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki...
Narodowej z [...] czerwca 2017 r., DPPI[...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w pkt 1. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

I OSK 169/18 - Wyrok NSA z 2018-06-21

Edukacji Narodowej z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

IV SAB/Gl 79/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-29

Zarządu A Sp. z o.o. w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Zarząd A Sp. z o.o. w C. do załatwienia wniosku skarżącej z dnia [...] roku; 2...
26 stycznia 1984 r. prawo prasowe oraz podlegają ograniczeniu stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 688/17 - Wyrok NSA z 2019-03-01

Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpoznania punktu 1 wniosku z dnia 17 maja 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1) prostuje z urzędu zaskarżony wyrok...
w ten sposób, że przedmiotem sprawy jest punkt 1 wniosku z dnia 17 maja 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej; 2) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu...
1   Następne >   +2   +5   +10   12