Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Rzeczników Patentowych X

II GSK 17/14 - Wyrok NSA z 2015-02-19

piętnowania publicznego - a tym samym wymierzenia tą drogą swoistej kary lub środka dyscyplinarnego, które nie zostały przewidziane w żadnej z ustaw ani innych przepisów...
wykonawczych i działania te mają charakter szykanowania publicznego w związku z uznaniem Sadu I instancji, że § 21 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2011 r...