Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

II SAB/Wa 54/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-23

[...] grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do rozpatrzenia wniosku skarżącego B. C. z dnia...
[...] grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie punktu 2, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

I OSK 3502/18 - Wyrok NSA z 2020-02-26

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 12 grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę...
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 12 grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty...

II SAB/Wa 57/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do rozpoznania...
wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w [...] z dnia [...] grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie tiret drugiego i czwartego, w terminie 14...

II SAB/Wa 58/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-12

rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do rozpatrzenia...
wniosku skarżącego K.N. z dnia [...] grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2...

II SAB/Wa 374/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-16

wniosku z dnia [...] marca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do rozpoznania punktu 1, 3 i 4 wniosku z dnia...
[...] marca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność...

II SAB/Wa 421/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

Radiofonii i Telewizji w przedmiocie rozpoznania tiret drugiego i trzeciego wniosku z dnia [...] grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1) zobowiązuje Krajową...
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej: 1. zobowiązał Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do rozpoznania...

II SAB/Wa 53/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

Radiofonii i Telewizji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 9 listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji...
dopuściła się bezczynności w rozpoznaniu wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w [...] z dnia 9 listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, 2...

II SAB/Wa 246/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dopuściła...
do informacji publicznej. Wniósł o przekazanie uchwał KRRiT podjętych od dnia [...] stycznia 2014 r. w sprawie sposobu podziału między jednostki publicznej radiofonii...

II SAB/Wa 245/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dopuściła...
do informacji publicznej. Wniósł o przekazanie wykazu działań jakie od dnia [...]stycznia 2019 r. KRRiT podjęła lub zleciła w celu skontrolowania realizacji przez media...

II SA/Wa 1050/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-11

ze skargi P.D. na pismo Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia...
po raz kolejny wskazano, że informacje o których udostępnienie występuje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
1   Następne >   +2   +5   +10   26