Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Akredytacyjna X

VI SA/Wa 2470/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

PCA, w którym brak jest informacji nt. podpisania porozumienia w obszarze akredytacji organizatorów badań biegłości. Wobec kwestionowania ustanowionych przez PCA kryteriów...
został zatwierdzony przez poprzednich auditorów technicznych, a poprawność działań potwierdziły także informacje przekazane na szkoleniach dla auditorów PCA oraz stawianiem...

VI SA/Wa 1277/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-18

przeprowadzenia oceny na miejscu. Pozyskanie informacji na temat aktualnej lokalizacji laboratorium zostało postawione jako istotny warunek przeprowadzenia oceny w związku...
lokalizacji działalności technicznej, niż potwierdzono to w procesie akredytacji, a PCA uzyskało informacje na temat nowej lokalizacji 2 dni przed oceną na miejscu (pismo...

VI SA/Wa 2069/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-05

z tym uwagami PCA wyznaczyło Jednostce Certyfikującej termin do dnia [...] czerwca 2012 r. w celu podjęcia niezbędnych działań i przekazania informacji o tych działaniach...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola...