Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 1603/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-02

Granicznej z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] czerwca...
postępowania. Fundacja [...], w dniu 18 maja 2015 r. w formie pisemnej skierowała do Komendanta Głównego Straży Granicznej wniosek o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Wa 632/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

Granicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] marca 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę w całości - J. P. pismem z dnia 24 marca...
) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] marca 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej. Zarzucając organowi naruszenie art. 13 ust. 1 i 2, art. 16 ust.1 ustawy...

II SAB/Go 9/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-25

[...] Oddziału Straży Granicznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Komendanta Oddziału Straży Granicznej do załatwienia wniosku skarżącego K.K....
z dnia [...] r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, II. stwierdza...

II SA/Wa 210/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

Straży Granicznej z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Komendant [...] Oddziału Straży Granicznej...
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), odmówił K. F. udostępnienia informacji publicznej zawartej we wniosku z dnia [...] czerwca 2012 r. rozszerzonego w dniu...

II SAB/Rz 49/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-01-27

Komendanta Placówki Straży Granicznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. odrzuca skargę w zakresie ukarania Komendanta Placówki Straży Granicznej grzywną...
w pozostałym zakresie. Przedmiotem skargi P. L. była bezczynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej podstawy...

II SAB/Go 36/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-11-28

udostępnienia informacji publicznej. W skardze zarzucił organowi naruszenie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej poprzez nieudzielanie informacji publicznej w żądanym zakresie. Domagał się zobowiązania organu do udzielenia żądanej informacji publicznej w terminie 14...

II SAB/Wa 122/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

Granicznej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w zakresie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala...
skargę. K. F. w dniu [...] czerwca 2012 r. zwrócił się do Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie:, 1. Ilu...

II SAB/Wa 39/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

Granicznej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w zakresie rozpoznania odwołania w sprawie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. K. F. pismem z dnia...
o przedmiotową notatkę pismami nr [...] z dnia [...] lipca 2012 r. oraz [...] z dnia [...].07.2012 r. K. F. została udzielona informacja publiczna w zakresie wykształcenia...

II SAB/Gd 6/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-07

niejawnym sprawy ze skargi W. J. na bezczynność Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę...
od wniesionej przez niego skargi na bezczynność Komendanta Oddziału Straży Granicznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, w terminie 7 dni pod rygorem...

II SAB/Wa 490/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-14

ze skargi W. J. na bezczynność Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 3 lipca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej p o s t...
Głównego Straży Granicznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 3 lipca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej. w skardze tej zawarł wniosek o przyznanie mu prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   42