Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X
  • Symbol

III OSK 5312/21 - Wyrok NSA z 2023-09-22

. (dalej także: organ oraz KPP w K.) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wnioskiem...
w dniu 24 listopada 2020 r. korespondencję potraktował jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej, a jak podnosi się w doktrynie, dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Gd 27/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-19

Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Skarga T. T. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udostępnienia...
informacji publicznej wniesiona została w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Wnioskiem z dnia 15 listopada 2018 r. skarżący zwrócił...

II SAB/Wa 739/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-21

rozpatrzenia wniosku z dnia [...] września 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. W piśmie z dnia [...] października 2021 r. J. J. (dalej...
Policji [...] w [...] (dalej także: 'organ') w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] września 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt...

I OSK 1813/12 - Wyrok NSA z 2012-10-25

w Szczecinie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SAB/Sz 10/12 Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Z. F. na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu...

II SAB/Bd 137/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-04

. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 8 listopada 2014 r. M. P. (skarżący...
wyjaśniających oraz odpowiedzialności karnej) i nie stanowi informacji publicznej., Pismem z dnia 20 listopada 2014 r. M. P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B...

II SAB/Bd 70/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-10

na bezczynność Komendanta [...] Policji w [...] przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia [...] J. M. - zwany dalej skarżącym zwrócił...
się do Komendanta Miejskiego Policji w B. - zwanym dalej Komendantem o udostępnienie informacji publicznej poprzez podanie na piśmie podstawy prawnej sporządzenia...

II SAB/Op 49/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-09

udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Komendanta Powiatowego Policji w Nysie do załatwienia wniosku T. H. z dnia 17 czerwca 2019 r., w zakresie jego pkt 1...
r. - Prawo prasowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1914) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz...

I OSK 2937/12 - Wyrok NSA z 2013-03-12

Komendanta Komisariatu Policji w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od R.B. na rzecz Komendanta...
Powiatowego Policji w [...], skarga R.B. na bezczynność Komendanta Komisariatu Policji w [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. W treści skargi strona zarzuciła...

II SAB/Go 32/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-05

Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Komendanta Wojewódzkiego Policji do załatwienia wniosku skarżącego K.B....
z dnia [...] r. w zakresie udostępnienia skarżącemu dostępu do dokumentów stanowiących informację publiczną, dotyczących akt kontrolnych śledztwa o sygn. [...], w terminie...

I OSK 2795/12 - Wyrok NSA z 2013-02-28

w sprawie ze skargi K.B. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zobowiązując Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim...
1   Następne >   +2   +5   +10   100