Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Domu Pomocy Społecznej X

II SAB/Łd 99/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-13

udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w N...
z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnymi Intelektualnie w N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi J. J. wyjaśnił, że w grudniu...

II SA/Wa 1390/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-12

skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uczyniła 'akt prawny - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej' Dyrektora Ośrodka Pomocy...
sprawy ze skargi W. K. na pismo Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] [...] z dnia [...] marca 2004 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji...

II SA/Wa 1271/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-11

została udzielona odpowiedź na jej pytania z zakresu informacji publicznej., Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1-8 sądy administracyjne kontrolują działalność administracji...
w przypadkach określonych w pkt 1-4., W tym katalogu nie znajdują się pisma odpowiadające na wniosek o udostępnienie informacji publicznej., Wobec powyższego, Sąd...