Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol

II SAB/Po 110/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-20

Inspektor Sanitarny w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Pismem z dnia [...] września 2020 r., oznaczonym jako 'podanie', M. J. (zwany dalej...
: skarżącym), reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, zwrócił się do Inspektor Sanitarny o udostępnienie informacji publicznej - odpisu mandatu karnego nałożonego...

II SAB/Po 129/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-09

. na bezczynność Inspektor Sanitarny w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest bezczynność organu...
- Inspektor Sanitarny polegającą na niewywiązaniu się z obowiązku udostępnienia informacji publicznej wskazanej we wniosku z dnia [...] września 2020 r. tj. udostępnienia...

IV SAB/Po 75/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-07

publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwróciła się do Inspektor Sanitarny o udzielenie informacji publicznej, zgodnie z żądanym zakresem:, 1. ile zostało odnotowanych...
o jej oddalenie podnosząc, że w przeważającej większości, odpowiedzi na pytania skarżących znajdują się w powyższym Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Zakładu...

II SAB/Łd 30/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-13

odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w P. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1...
. zaskarżyła w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej zarzuciła naruszenie:, - art. 1 oraz 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

II SAB/Wa 897/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

postępowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Państwowego Powiatowego Inspektora...
Sanitarnego w [...] do rozpoznania wniosku skarżącej M. L. z dnia [...] marca 2014 r. o udzielenie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego...

II SAB/Łd 75/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-25

października 2019 roku sprawy ze skargi K. M. i M. M. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej oddala...
. przez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem wniosku., M.I. i A.I. w skargach o tożsamej treści zarzucili organowi naruszenie art. 6 ustawy...

II SAB/Po 119/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-09

M. J. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Pismem z dnia [...] września...
zwrócił się do pełnomocnika wnioskodawcy w związku ze złożeniem w dniu [...] września 2020 r. 30 podań o udostępnienie informacji publicznej oraz w związku z uznaniem...

II SA/Bd 1343/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-03

informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...], 2...
w zw. z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 782; dalej zwaną 'u.d.i.p.') oraz art. 29a...

II SAB/Po 113/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-09

. na bezczynność Inspektor Sanitarny w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest bezczynność organu...
- Inspektor Sanitarny polegającą na niewywiązaniu się z obowiązku udostępnienia informacji publicznej wskazanej we wniosku z dnia [...] września 2020 r. tj. udostępnienia...

III SAB/Gd 160/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-24

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 4 sierpnia 2022 r. E. B. i T. D. - rodzice...
- wystąpili do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku na podstawie art. 2 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100