Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SAB/Go 290/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-17

[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie zobowiązania Zarządu Koła Łowieckiego [...] do załatwienia...
wniosku skarżącego M.A. z dnia [...] r. o udostępnienie informacji publicznej, II. stwierdza, że Zarząd Koła Łowieckiego [...] dopuścił się bezczynności, która nie miała...

II SAB/Ol 14/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-28

Łowieckiego w udzieleniu informacji publicznej oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że wnioskiem z dnia 12...
stycznia 2015 r. S. P., powołując się na art. 2 ust. 1 i art.. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Akademickiego...

II SAB/Ol 154/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-20

Łowieckiego w zakresie udostępnienia informacji publicznej zarzucając organowi naruszenie art. 4 ust. 1 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm...
, że podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych zobowiązane są do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów, informacja...

II SAB/Ol 173/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-11-08

w O. w udostępnieniu informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 20 czerwca 2022 r., złożonym w formie elektronicznej, M. A. (skarżący, strona), powołując się na ustawę...
o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (RDOŚ, organ) o udostępnienie następującej informacji publicznej...

II SA/Ol 886/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-05

publicznej, a nie w art. 4 Prawa prasowego. Wyjaśniono, że na gruncie spraw z zakresu informacji publicznej bezczynność zachodzi w szczególności wówczas, gdy podmiot...
zobowiązany do udostępniania informacji publicznych, pomimo dysponowania żądaną informacją publiczną, nie udostępnia jej zgodnie z art. 13 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1...

II SAB/Łd 128/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-10-22

października 2021 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A z siedzibą w W. na bezczynność Nadleśniczego Nadleśnictwa R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Nadleśniczego Nadleśnictwa R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, uiszczając...

I OZ 1724/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

SAB/Gl 128/17 w sprawie ze skargi K. K. na bezczynność Nadleśniczego Nadleśnictwa [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia oddalić zażalenie...
pełnomocnika w niniejszej sprawie sprowadzała się do napisania skargi, o treści typowej dla spraw dotyczących bezczynności organów w udostępnieniu informacji publicznej i pisma...

II SAB/Go 235/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-11-19

informacji publicznej postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim stronie skarżącej Agencji...
Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, Na podstawie...

II SAB/Gd 98/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-27

sprawy ze skargi Ł. L. na bezczynność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. Ł.L. wniósł...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

III OSK 177/22 - Wyrok NSA z 2023-07-21

zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano, że zawiadomienie z 6 sierpnia 2019 r., informujące...
o wydaniu postanowienia z 6 sierpnia 2019 r. i możliwości zapoznania się z jego treścią, zostało zamieszczone: na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej...
1   Następne >   +2   +5   11