Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

VIII SAB/Wa 4/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-05

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. Pismem z [...] października 2020 r. W. C. (dalej: skarżący) zwrócił...
się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....

VIII SAB/Wa 29/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę Pismem z 19 lipca 2019 r. (data wpływu do Generalnej...
. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.) przez nieudostępnienie informacji publicznej bądź brak...

II SAB/Wa 813/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad...
w W. do rozpoznania wniosku K. G. z dnia [...] kwietnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami...

I OSK 769/17 - Wyrok NSA z 2019-03-01

na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku nr [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej 1...
. o udostępnienie informacji publicznej, zobowiązał Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do rozpatrzenia wniosku nr [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. o udostępnienie...

I OSK 907/13 - Wyrok NSA z 2013-07-30

z siedzibą w W. na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza...
/ w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej (raportu z Oceny Pierwszego Kamienia Milowego) - zobowiązał Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad /dalej: GDDKiA...

I OSK 1004/13 - Wyrok NSA z 2013-07-30

z siedzibą w W. na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 12 czerwca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1...
B.S.A. z siedzibą w W. /zwaną dalej Spółką/ w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej (raportu otwarcia opracowanego przez Konsultanta) - zobowiązał Generalnego...

II SAB/Wa 109/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-14

rozpatrzenia wniosku z dnia [...] grudnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do rozpoznania...
wniosku skarżącego P. H. z dnia [...] grudnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2...

III SAB/Gl 212/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-13

w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. B. G. (dalej: strona, skarżący) wniósł skargę na bezczynność Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych...
i Autostrad Oddział w K. (dalej: GDDKiA, organ) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Z akt administracyjnych wynika, że 13 lutego 2022 r. skarżący wystąpił do organu...

II SAB/Bk 67/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-05

. M. na bezczynność Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w S. w przedmiocie informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Kierownika Powiatowego...
Zarządu Dróg w S. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] czerwca 2022 r. w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej; 2. stwierdza, że organ...

II SAB/Wa 941/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-14

dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2015 r. 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w [...] do rozpoznania...
wniosku K. G. z dnia [...] sierpnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania, 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   12