Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego X

II SAB/Łd 71/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-06

roku sprawy ze skargi L. G. na bezczynność Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Ł. w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Wojskowego...
Emerytalnego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżący zarzucił organowi naruszenie:, - art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2...

II SAB/Wa 121/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-20

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw...
Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku W. P. z dnia [...] 2005 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia...

II SAB/Bk 26/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-04-20

W odniesieniu do udostępniania informacji publicznej na wniosek (art. 10 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi W. P. na bezczynność Wojskowego Biura Emerytalnego w B. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej...

II SAB/Wa 267/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-26

o wskazanie informacji kto, na jakich zasadach i w jakim terminie wyda orzeczenie lekarskie uzasadniające lub odmawiające podwyższenia podstawy emerytury w oparciu o art. 15...
, tj. obrazę art. 32 ust. 1 Konstytucji RP poprzez naruszenie zaskarżonym stanowiskiem zasady równości obywateli wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne...

II SAB/Wa 527/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-07

publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg na:, 1) decyzje administracyjne;, 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym...
których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;, 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień...

II SAB/Wa 363/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-06

oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 708 ze zm.) oraz na podstawie otrzymanej z IPN informacji Nr [...] z dnia [...] maja 2017 r. - ponownie ustalił...
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm. - dalej: P.p.s.a.), kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:, 1) decyzje...

II SAB/Wa 528/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-29

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) - dalej: ppsa, kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne...
zarzutu;, 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa...

II SA/Wa 274/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-07

administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg na:, 1) decyzje administracyjne;, 1) postanowienia wydane w postępowaniu...
których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;, 1) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień...

II SAB/Wa 417/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-11

́stwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 708 ze zm.) oraz na podstawie otrzymanej z [...] informacji...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 - dalej: P.p.s.a.), kontrola działalności administracji publicznej obejmuje...

II SAB/Wa 293/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-20

emerytalnym funkcjonariuszy') oraz na podstawie otrzymanej z IPN informacji Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r. - ponownie ustalił wysokość emerytury M. R. (dalej...
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm. - zwanej dalej: 'P.p.s.a.'), kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg...
1   Następne >   3