Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

III SAB/Gl 15/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-15

Wojewódzkiego w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje organ do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...]r. w terminie 14 dni; 2) stwierdza, że organ...
przez Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w B. (dalej także: organ, Dyrektor) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Skarżący wniósł o:, po pierwsze...

II SAB/Bd 89/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-11

[...] w [...] na bezczynność Szpitala [...] nr [...] im. [...] w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania...
do rozpoznania wniosku strony skarżącej z dnia [...] kwietnia 2016 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, 2. stwierdza, że Szpital...

III OSK 358/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-01

o odrzuceniu skargi S.K. na bezczynność Dyrektora Instytutu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie Wojewódzki...
[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W motywach rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji podał, że S.K. w dniu 12 stycznia 2021 r. podczas rozmowy telefonicznej...

I OSK 2437/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-25

. zwróciła się do Dyrektora szpitala o udostępnienie informacji publicznej:, 1) protokołu z przebiegu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne...
publicznej w związku z niespełnieniem przesłanek ustawy. Wskazał, że powyższe dokumenty nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy, gdyż za informację publiczną...

II SA/Sz 1158/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-22

Stowarzyszenia A. na decyzję Dyrektora Szpitala w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę...
. 17 ust. 1 oraz w zw. z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku...

III SA/Gl 888/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-11

Szpitala [...] w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] r. nr [...], 2...
wnioskodawca, skarżący) udostępnienia informacji publicznej w zakresie całości dokumentacji zawartej w aktach postępowania Komisji Antymobbingowej, obejmującej w szczególności...

II SAB/Bd 91/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-07

. na bezczynność [...] w G. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje [...] w G. do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia [...] maja 2017 r. w zakresie...
też jako 'Szpital') wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej organizacji przez Szpital w dniu [...] r. 'Gali z okazji 160 rocznicy urodzin i 100 rocznicy...

II SA/Lu 638/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-25

za udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. W dniu 18 lutego 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynęła skarga J. L. (dalej także jako: 'wnioskodawca...
' lub 'skarżący) na akt wyznaczający opłatę za udostępnienie informacji publicznej., Skargą zaskarżono akt Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w B. z dnia...

II SA/Łd 870/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-01-10

udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. [...] w S. na rzecz strony skarżącej...
im. [...] w S., na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2021 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902), zwanej...

II SA/Sz 835/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-06

Zdrowotnej [...] w S. na decyzję Dyrektora [...] w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 5 maja 2021 r., S...
. S. (dalej: 'Strona', 'Skarżący'), wystąpił do Dyrektora Szpitala (dalej: 'Organ') z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Strona, powołując się na art. 2 ust...
1   Następne >   +2   +5   +10   29