Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

I OSK 1470/10 - Wyrok NSA z 2010-11-05

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 13 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd...
czynności w sprawie z wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przytoczył następujące...

I OSK 1471/10 - Wyrok NSA z 2010-11-05

. na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2010 r. Wojewódzki...
czynności w sprawie z wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przytoczył następujące...

II SAB/Kr 35/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-29

informacji publicznej; II. zasądza od Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [....] w K. na rzecz skarżącego I.K. kwotę 100,00 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania. II...
skarżącego o niemożności udostępnienia informacji żądanej w powyższym wniosku, ponieważ żądania w nim zawarte nie dotyczą informacji publicznej w myśl Ustawy o dostępie...

I OSK 1501/10 - Wyrok NSA z 2010-11-05

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 17 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd...
skarżącego o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pytania sformułowanego w punkcie 2, w pozostałym zaś zakresie skargę odrzucił., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki...

I OSK 1469/10 - Wyrok NSA z 2010-11-05

. na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2010 r. Wojewódzki Sąd...
czynności w sprawie z wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przytoczył następujące...

II SAB/Bd 176/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-09-04

ze skargi R. J. na decyzję Dyrektora Zespołu Szkół nr [...] im. [...] w G. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Zespołu Szkół...
. oddala skargę w części dotyczącej udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...], 4. zasądza Dyrektora Zespołu Szkół nr [...] im. [...] w G. na rzecz...

II SAB/Kr 33/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-29

informacji publicznej; II. zasądza od Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [....] w K. na rzecz skarżącego I.K. kwotę 100,00 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania. II...
udostępnienia informacji żądanej w powyższym wniosku oraz, że żądania w nim zawarte nie dotyczą informacji publicznej w myśl Ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SAB/Po 135/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-02

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Gimnazjum nr [...] im. M.K. w T. do rozpatrzenia w terminie 14 dni wniosku skarżącego z dnia 30...
sierpnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w części dotyczącej...

II SAB/Kr 34/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-13

informacji publicznej; II. zasądza od Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w K. na rzecz skarżącego I.K. kwotę 100,00 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania. II...
Podstawowej nr [...] w K. poinformował skarżącego, że żądania zawarte w piśmie z dnia 3 lutego 2010 r. nie dotyczą informacji publicznej w myśl Ustawy o dostępie...

IV SAB/Gl 63/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-29

nr [...] w M. w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora Zespołu Szkół nr [...] w M. do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 1 marca 2012 r. w terminie 14 dni...
. o udostępnienie, obejmującej 13 punktów, informacji publicznej dotyczącej tego Zespołu w zakresie: anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, które posłużyły...
1   Następne >   +2   +5   +10   100